Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Engelska i tal och skrift för utbytesstudenter 1 7,5 högskolepoäng

Spoken and Written English for Exchange Students 1
Grundnivå, E0019S
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska motsvarande CEFR-nivå B2


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
The purpose of this course is to improve the student’s general spoken and written English.

Kursinnehåll
The course will be given in English, and will include - spoken English - pronunciation practice - vocabulary extension - writing texts, letters, emails. - grammar practice.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Classroom teaching, pair-work and group work.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Continual assessment for spoken English plus written assignments. Obligatory attendence.

Övrigt
This is NOT a beginner’s course. You should have a good command of English before beginning the course. The usual requirements for studying at the university apply: • TOEFL score 550 or 215 on the computerised test • IELTS (6).

Examinator
Marie Nordlund

Övergångsbestämmelser
Kursen E0019S motsvarar kursen KSS745

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1
Copied and web-based material provided by the teacher.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Muntliga presentationerG U 3 4 54.50ObligatoriskH14
0003Skriftliga inlämningsuppgifterG U 3 4 53.00ObligatoriskH14

Kursplanen fastställd
The syllabus was established by the Department of Languages and Culture 2007-01-23.

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11