Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Ensembleledning I 7,5 högskolepoäng

Ensemble Conducting I
Grundnivå, E0020G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt U0013G Ensembleledning och körledning eller delprov Ensembleledning 2 hp i Det musikaliska hantverket 1 ( H0030G,F0246G) eller delprov Ensembleledning 2 hp i Musikalisk profil - Kyrkomusik 1 (G0019G) eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten visa på
- grundläggande förmåga att leda ensembler
- grundläggande kunskaper i slagteknik, gestik och kroppsspråk samt att formulera och värdera dessa kunskaper i förhållande till den musikaliska gestaltningen

Kursinnehåll
Kör- och orkesterdirigering – i samråd med studenten kan kursen viktas mot endera inriktningen.
Instudering av repertoar från olika tidsepoker
Form-, text- och verkanalys
Slagteknik och gestik

Genomförande
Lektioner i grupp och individuell handledning.
Praktiska dirigeringsövningar.
Dirigering till pianist och dirigering av vokal ensemble samt deltagande som sångare.

Examination
Kördirigering examineras vid konsert med vokalensemble.
Orkesterdirigering redovisas fortlöpande vid lektionstillfällena genom redovisning av förelagda arbetsuppgifter.

För betyget väl godkänd krävs att den studerande i examinationerna visat på
god musikalisk och gestisk förmåga i de förelagda uppgifterna.

Examinator
Petter Sundkvist

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskH14
0002SlutredovisningU G VG *1.50ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15