Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Strategisk ledning 7,5 Högskolepoäng

Strategic management
Avancerad nivå, E7002N
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Höst 2018 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Ledarskap och organisation
Ämnesgrupp (SCB)
Ledarskap, organisation och styrning

Behörighet

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng inom något av följande huvudområden företagsekonomi, psykologi eller sociologi.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna
  • jämföra och kontrastera olika företagsekonomiska och filosofiska perspektiv på strategisk ledning
  • via perspektivbedömningar analysera olika strategiska inriktningar och bedöma framgångsmöjligheter för respektive inriktning samt identifiera lämplig ledningsfilosofi i aktuell situation
  • förstå när olika ledningsstrategier är tillämpliga i olika intern- och omvärldssituationer.

Kursinnehåll
Kursen behandlar strategisk management på såväl affärsnivå som på företags- och nätverksnivå. Strategierna kopplas till olika perspektiv på ledarskap och ägarstyrning. Kärnan i kursen kännetecknas av studier och diskussion om alternativa strategier som kan tillämpas i olika situationer för att utveckla organisationers konkurrensförmåga.

Genomförande
Undervisningen består av lektioner och seminarier. Studenterna arbetar med företagsrelaterade analyser med olika teman inom området strategisk management. Som grund för analyserna används företagsinformation, kurslitteratur och forskningsartiklar. Kursen genomförs på engelska.

Examination
Aktivt deltagande krävs vid lektioner och seminarier. Examination sker genom bedömning av självständiga arbeten, aktivt deltagande under lektioner samt muntlig och skriftlig presentation.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med kursen O7007N eller O7003N (tidigare IEO034).
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Vinit Parida

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
De Wit & Meyer (2014). Strategy Synthesis (4th) ISBN: 9781408082683
Vetenskapliga artiklar tlllkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Obligatoriska uppgifter5.0U G VG
0002Muntlig och skriftlig presentation2.5U G#

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2012-03-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15