Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Rymdelektronik 7,5 högskolepoäng

Electronics in Space
Avancerad nivå, E7003R
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymdteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik
Ingår i huvudområde
Rymdteknik

Behörighet

Minst 22,5 hp i matematik på universitetsnivå krävs. Grundläggande kunskaper inom elektronik och elkretsteori är av fördel, Dessutom krävs goda kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att ge studenten   förståelse för ektroniska enheter och kretsar och deras påverkan av rymdmiljön och   relaterade krav på de för olika rymdtillämpningar.

Efter att ha genomgått kursen ska studenten kunna
  1. beskriva kraven på elektroniska kretsar för olika rymdinstrument
  2. designa och mäta egenskaper och begränsningar hos de elektroniska kretsar som används för att möta kraven på rymdinstrument
  3. beskriva konstruktion och drift av halvledarkomponenter och de effekter som rymdstrålningen har på deras egenskaper samt utforma kretsar för att skydda dem
  4. beskriva motiven till och användning av screening, jordning och kretslayout och design, för att uppfylla kraven på elektromagnetisk kompatibilitet i ett rymdsystem
  5. samarbeta med andra studenter att åtaga sig praktisk projekt och skriva tekniska rapporter på engelska.

Kursinnehåll

Kursen kommer att omfatta :

1. elektroniska kretskrav på ett antal rymd instrument

2.  exempel på kretsar så som differentiella förstärkare för mycket höga vanliga spänningsmoder, laddningsmoder och pulsformade förstärkarmoder, flash A / D-omvandlare och ström till spänning förstärkare, bootstrapping och vakter, hög spänning och switchade aggregat.

3.  byggande, drift och egenskaper av halvledarkomponenter så som bipolär och fälteffekttransistorer, CMOS-enheter, CCD- och CMOS-arrayer och användning av kisel på isolator-teknik

4.  effekten av rymdstrålning på halvledarmaterial och apparater och den resulterande förändringen i egenskaper samt skador, inklusive single event upsets, totala doseffekter och komponentfel

5. behovet av lämplig screening, jordning och elektromagnetisk kompatibilitet i ett rymdsystem.


Genomförande

Undervisningen består av föreläsningar och demonstrationer och i laboratorier; praktiska övningar och projekt.
Delar av undervisningen kan komma att genomföras via blandade undervisningsformer (online/video etc).


Examination

För att bli godkänd på kursen skall projekten och deras rapporter vara godkända och i kombination med tentamen ha erhållit betyg 3 eller högre.
Delar av examinationen kan komma att genomföras via blandade former (online/video etc).


Övrigt
Det ska noteras att denna kurs är anpassad för Space Master studenter i Erasmus Mundus programmet samt för studenter i programmet Rymdfarkostdesign vilka inte nödvändigtvis har någon omfattande elektronik bakgrund. Det ska också noteras att ungefär tre fjärdedelar av kursinnehållet är detsamma som i kursen E7001R. Ingen student får pga av detta överlapp inkludera både denna kurs och kursen E7001R i sin examen.

Denna kurs ger grunden för vilka krav som måste ställas på konstruktionen av en rymdfarkost för att denna skall kunna fungera i rymden. Den utgör alltså en grund för kursen R7029R Rymdsystemteknik

Examinator
Soheil Sadeghi

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ej fastställd.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002LaborationerU G#3.00ObligatoriskH07
0003Skriftlig eller muntlig tentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för rymdvetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-06-22