Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Vågor och antenner 7,5 Högskolepoäng

Waves and antennas
Avancerad nivå, E7026E
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Elektroteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Elektroteknik

Behörighet

Kunskap i linjär analys och elektromagnetisk fältteori, tex M0018M och F0007T.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten:
- kunna formulera och lösa elektrostatiska och magnetostatiska med programvaran multiphysics.
- kunna analysera elektromagnetiska vågors utbredning i vakuum, dielektriska och ledande material.

- kunna analysera elektromagnetiska vågors utbredning i vågledare och optiska fibrer.
- kunna analysera transmissionsledningar och strålningsfält från enkla antenner.
- kunna konstruera och mäta på antenner.

Kursinnehåll
Potentialproblem för elektrostatik och megnetostatik.Vågor: Maxwells ekvationer. Plana elektromagnetiska vågor. Vågledare och optiska fibrer.
Antennteori: Strålningsfältet från en källa. Multipolutveckning av fältet, dipolantenn och kvadrupolantenn. Antennmätning: Konstruktion av och mätning på egentillverkade antenner.

Genomförande
Kursen grundar sig på följande arbetssätt:
Kursen är upplagd efter modellen lektioner och laborationer. Efter varje teoriavsnitt arbetar studenten med en inlämningsuppgift som bedöms och adderas till tentamensresultatet. Vid laborationerna så får studenten lära sig hur man bygger en antenn och därefter utföra mätningar på dess egenskaper.

Examination
Skriftlig tentamen och godkända laborationer. Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter F7029T och båda kurserna kan inte ingå i samma examen.

Examinator
Jonas Ekman

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Matthew N. O Sadiku: Elements of electromagnetics. Oxford Univeristy Press

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.0G U 3 4 5
0002Laborationer1.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson 2013-06-17

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-06-15