KURSPLAN

Elektroniksystem 7,5 Högskolepoäng

Electronic systems
Avancerad nivå, E7030E
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-08-18

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Elektroteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Elektroteknik

Behörighet

Kursen E0007E Elektronik eller motsvarande. Detta innebär att studenten skall kunna konstruera enkla elektroniska kretsar baserade på operationsförstärkare, transistorer, dioder och passiva komponenter. Studenten skall vara förtrogen med simuleringsprogrammet OrCAD. Dessutom skall studenten kunna mäta upp och dokumentera egenskaperna hos de konstruerade kretsarna och kunna planera och genomföra praktiskt laborativt arbete inom elektronik


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter genomgången kurs ha kunskap om ett antal vanliga kretslösningar och dess teoretiska fundamenta. Studenten skall vidare kunna beskriva funktionen hos ett antal elektroniska komponenter, samt kunna konstruera, bygga, mäta upp och beskriva diskreta kretsar för elektroniska system användbara inom exempelvis mätteknik och kommunikation.

Kursinnehåll
- Repetition transistorkretsar
- AD/DA omvandlare
- Brus
- Linear regulators
- Switchade kretsar
- Återkoppling
- Oscillatorer
- Filter och impedansmatchning
- Introduktion till elektronikproduktion

Genomförande
Föreläsningar. Laborationer med obligatoriska förberedande konstruktions- samt simuleringsuppgifter.

Examination
Godkända laborationer och skriftlig tentamen med differentierade betyg

Övrigt
Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med E7014E.

Examinator
Jonny Johansson

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Microelectronic Circuits, 7th ed. 2015.
Sedra/Smith, Oxford University Press, ISBN 9780199339143

Material from Analog Devices free online education library,
http://www.analog.com/en/education/education-library.html

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen4.5G U 3 4 5
0002Laboration3.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.