Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Elektroniksystem 7,5 högskolepoäng

Electronic systems
Avancerad nivå, E7030E
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Elektroteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Elektroteknik

Behörighet

Kursen E0007E Elektronik eller motsvarande. Detta innebär att studenten skall kunna konstruera enkla elektroniska kretsar baserade på operationsförstärkare, transistorer, dioder och passiva komponenter. Studenten skall vara förtrogen med simuleringsprogrammet OrCAD. Dessutom skall studenten kunna mäta upp och dokumentera egenskaperna hos de konstruerade kretsarna och kunna planera och genomföra praktiskt laborativt arbete inom elektronik


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter genomgången kurs ha kunskap om ett antal vanliga kretslösningar och dess teoretiska fundamenta, innefattande återkopplade system, oscillatorer samt filter. Studenten skall vidare kunna beskriva funktionen hos elektroniska komponenter såsom AD omvandlare, DA omvandlare och regulatorer. Studenten skall kunna konstruera, bygga, mäta upp och beskriva diskreta kretsar för elektroniska system användbara inom exempelvis mätteknik och kommunikation.

Kursinnehåll
- Repetition transistorkretsar
- AD/DA omvandlare
- Brus
- Linear regulators
- Switchade kretsar
- Återkoppling
- Oscillatorer
- Filter och impedansmatchning
- Introduktion till elektronikproduktion

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar. Laborationer med obligatoriska förberedande konstruktions- samt simuleringsuppgifter.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Teoretiska moment examineras via skriftlig tentamen. Praktiska moment examineras via godkänt utfört laborativt arbete.

Övrigt
Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med E7014E.

Examinator
Jonny Johansson

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 2
Microelectronic Circuits, 8th ed. 2015.
Sedra/Smith, Oxford University Press, ISBN 9780190853501

Material from Analog Devices free online education library,
http://www.analog.com/en/education/education-library.html

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH17
0002LaborationU G#3.00ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, Huvudutbildningsledare vid institutionen för system- och rymdteknik 2022-06-22