Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Filosofiska frågor

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, F0001S
Kursen behandlar till exempel följande frågor; Har vi en fri vilja? Vad är kunskap? Vad är vårt medvetande?

Kursen kan läsas som fristående kurs. Ingår även i Filosofi A, 30 hp som delkurs.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Anders Odenstedt, Universitetslektor

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491516