KURSPLAN

Filosofi B, uppsats 7,5 högskolepoäng

Philosophy B, essay
Grundnivå, F0002A
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2016-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Filosofi
Ämnesgrupp (SCB)
Filosofi
Ingår i huvudområde
Filosofi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt filosofi 1-30 hp, eller motsvarande. I dessa poäng ska F0004S Argumentationsanalys och logik och F0005S Etik, eller motsvarande, ingå.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen skall den studerande kunna

  • författa en beskrivande, preciserande och argumenterande uppsats om ett filosofiskt problem, en filosofisk teori eller om en filosofisk gestalt.

Kursinnehåll
Kursen innebär att den studerande skriver en uppsats vars ämne bestäms i samråd med läraren. Tonvikt läggs vid utveckling av den studerandes förmåga att förstå och beskriva ett filosofiskt problem. Den studerande förväntas dock också bidra till viss precisering av problemet och visa prov på förmåga till självständig argumentation.

Genomförande
Självstudier, handledning och presentation vid uppsatsseminarium.

Examination
Författande av uppsats.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.
 
Följande kurser på B-nivå (som omfattar 7,5 hp vardera) krävs för djupare studier i filosofi:
F0006S, F0008S, F0001A och F0002A.

Examinator
Anders Odenstedt

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur väljs i samråd med examinator.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Uppsats, muntlig presentation och diskussionU G VG *7.50ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.