KURSPLAN

Språkfilosofi 7,5 högskolepoäng

Philosophy of Language
Grundnivå, F0008S
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för språk och kultur 2007-04-27

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Filosofi
Ämnesgrupp (SCB)
Filosofi
Ingår i huvudområde
Filosofi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt filosofi 1-30 hp, eller motsvarande. I dessa poäng ska F0004S Argumentationsanalys och logik och F0005S Etik, eller motsvarande, ingå.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen skall den studerande kunna

  • redogöra för centrala teorier, problem, lösningsförslag och argument i modern språkfilosofi
  • reflektera kritiskt över dessa lösningsförslag och argument

Kursinnehåll
  • Presentation och studium av teorier som varit av central betydelse för den moderna språkfilosofins utformning
  • Kritisk och kreativ reflektion kring dessa teorier, med utgångspunkt i historiskt centrala teoretikers presenterade problem, lösningsförslag och argument inom respektive språkfilosofiskt område som behandlas

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination
Hemtentamen samt seminarier. Aktivt deltagande i seminarierna är obligatoriskt. Frånvaro kompenseras skriftligt.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Följande kurser på B-nivå (som omfattar 7,5 hp vardera) krävs för djupare studier i filosofi:
F0006S, F0008S, F0001A och F0002A.

Examinator
Anders Odenstedt

Övergångsbestämmelser
Kursen F0008S motsvarar kursen KSS734

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Martinich, A. P. & Sosa, D.: The Philosophy of Language, Oxford: Oxford University Press, senaste utgåvan.
Miller, A.: Philosophy of Language, London: UCL Press, senaste utgåvan.
Lycan, W.: Philosophy of Language – A Contemporary Introduction, New York: Routledge, senaste utgåvan.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002HemtentamenU G VG *6.00ObligatoriskH16
0003SeminarierU G#1.50ObligatoriskH16