Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Universum för nyfikna 7,5 Högskolepoäng

Physics for Poets
Grundnivå, F0022T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs har du som icke-expert fått en kännedom om fysikens banbrytande upptäckter. En naturvetenskaplig bakgrund är alltså inte nödvändig. Eftersom fysiken förklarar hur universum fungerar på sin mest grundläggande nivå kommer du att se att det också är fysiken som formar vår världsbild, samtidigt som den ligger till grund för den teknologiska utvecklingen och vårt nuvarande ekonomiska välstånd.

Kursinnehåll
1. En allomfattande och högst utomordentlig vetskap. 2. Mot en mekanisk vetenskap. 3. Newtons lagar. 4. Månen och äpplet. 5. Sagan om energin. 6. Maskinens sista suck. 7. Vågor. 8. Rör jorden sig verkligen? 9. Relativiteten föds. 10. Äktenskapet mellan rum och tid. 11. E=mc2 och allt det. 12. Hade Gud något val? 13. Atomens återkomst. 14. Rutherford testar atomen. 15. Atomen och kvantumet. 16. Partiklar och vågor. 17. Spelar Gud tärning? 18. Schrödingers katt. 19. Drömmar som saker är gjorda av. 20. Hela alltet.

Genomförande
Lektioner och demonstrationer.

Examination
Inlämningsuppgifter. Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Examinator
Johan Hansson

Övergångsbestämmelser
Kursen F0022T motsvarar kursen MTF308

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Physics for Poets, senaste upplagan,
R. H. March, McGraw-Hill.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Inlämningsuppgifter7.5TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15