Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Filosofiska frågor i vardag och vetenskap

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, F0028S
Kursen ger en introduktion till filosofiska frågor som dyker upp både i vardagliga och vetenskapliga sammanhang.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2015