KURSPLAN

Det musikaliska hantverket - Klassisk musiker 3 7,5 högskolepoäng

Musical Craft - Classical Musician 3
Grundnivå, F0263G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-06-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Det musikaliska hantverket - Klassisk musiker 2 (F0247G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten

 • uppvisa grundläggande kunskap och god förståelse för arrangering/komposition som en bärande del av det musikaliska hantverket  
 • uppvisa goda kunskaper och god förståelse för analys av musikalisk form som en bärande del av det musikaliska hantverket
 • uppvisa god kunskap och förståelse för pianospel och gehör som viktiga delar av en musikeridentitet
 • uppvisa grundläggande kunskap och förståelse för hur arbetsmarknaden ser ut för en musiker  

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten

 • uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i arrangering och komposition
 • uppvisa god färdighet och förmåga i att spela piano efter noter
 • uppvisa goda färdigheter och förmåga att analysera musikalisk form
 • uppvisa god förmåga i gehör   

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna reflektera över utvecklingen i sitt eget musikaliska hantverk
 • uppvisa ett medvetet förhållningssätt till sitt lärande, både enskilt och i grupp

Kursinnehåll

Kursen innehåller

 • gehörsträning
 • pianoundervisning
 • undervisning i arrangering/komposition
 • undervisning i form och analys
 • branschkunskap

Genomförande
 • undervisning, handledning och övningar i grupp

Examination

För att bli godkänd i kursen ska studenten:

 • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen

Examinator
Petter Sundkvist

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur, notmaterial och fonogram meddelas i de olika momentens studiehandledningar vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0006Gehör IIIU G#1.00ObligatoriskH18
0007Form och analys IIU G#1.50ObligatoriskH18
0008Brukspiano IIIU G#1.50ObligatoriskH18
0009Arrangering och komposition IIU G#2.50ObligatoriskH18
0010Branschkunskap IU G#1.00ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.