KURSPLAN

Det musikaliska hantverket - Klassisk musiker 3 7,5 Högskolepoäng

Musical Craft - Classical Musician 3
Grundnivå, F0263G
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-03-01

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Det musikaliska hantverket - Klassisk musiker 2 (F0247G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten

 • uppvisa grundläggande kunskap och god förståelse för arrangering/komposition som en bärande del av det musikaliska hantverket  
 • uppvisa goda kunskaper och god förståelse för analys av musikalisk form som en bärande del av det musikaliska hantverket
 • uppvisa god kunskap och förståelse för pianospel och gehör som viktiga delar av en musikeridentitet
 • uppvisa grundläggande kunskap och förståelse för hur arbetsmarknaden ser ut för en musiker  

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten

 • uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i arrangering och komposition
 • uppvisa god färdighet och förmåga i att spela piano efter noter
 • uppvisa goda färdigheter och förmåga att analysera musikalisk form
 • uppvisa god förmåga i gehör   

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna reflektera över utvecklingen i sitt eget musikaliska hantverk
 • uppvisa ett medvetet förhållningssätt till sitt lärande, både enskilt och i grupp

Kursinnehåll

Kursen innehåller

 • gehörsträning
 • pianoundervisning
 • undervisning i arrangering/komposition
 • undervisning i form och analys
 • branschkunskap

Genomförande
 • undervisning, handledning och övningar i grupp

Examination

För att bli godkänd i kursen ska studenten:

 • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen

Examinator
Petter Sundkvist

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Material som används i kursen presenteras i samband med kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0006Gehör III1.0TG U G#
0007Form och analys II1.5TG U G#
0008Brukspiano III1.5TG U G#
0009Arrangering och komposition II2.5TG U G#
0010Branschkunskap I1.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.