KURSPLAN

Orgel klassisk - 2018 7,5 Högskolepoäng

Classical Organ - 2018
Grundnivå, F0283G
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-10-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-10-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Styrkta studier i orgel (klassisk) från musiklinje vid folkhögskola, estetiska programmet, musikhögskola eller privata studier som styrks med intyg. Dessutom ska CV och/eller referenser där utbildning, instuderad repertoar samt stycken framförda på konsert står angivna laddas upp på antagning.se senast 2018-03-15. Glöm inte att uppge; Orgel klassisk - 2018, namn och personnummer.


Urval

Individuell rangordning baserad på insänt material som anges under Förkunskapskrav.


Platsfördelning
Alternativa: 100%


Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten ha:
  
 - grundläggande kunskaper i den instrumentala färdigheten såväl speltekniskt som musikaliskt.
 - grundläggande kunskaper i att interpretera musik från skilda epoker inom konstmusiken.

Kursinnehåll
Under ledning av framstående musiker och pedagoger arbetar studenten med teknik och interpretation av repertoar anpassad till dennes instrumentala nivå och färdighet.

Genomförande
Kursen genomförs genom individuella lektioner och gemensammma lektioner i masterclass-form, samt ensemblespel om förutsättningar för detta finns.

Examination

Varje lektion utgör ett examinerande moment och bedöms av undervisande lärare. Studenten ska även lämna in en skriftlig reflektion samt utvärdering.

 För att bli godkänd i kursen ska studenten:
 - kunna redogöra för tillägnad kunskap samt
 - utföra de tilldelade uppgifterna i enlighet med kursmålen.


Övrigt
För att underlätta arbetet under kursen är det värdefullt att den utvalda repertoaren är välrepeterad innan kursstart.
Under Festspelsveckan ges lunchkonserter regelbundet som kursdeltagarna kan komma att medverka i. Detta initieras och beslutas av undervisande lärare

Examinator
Gary Verkade

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Den studerande väljer i samråd med undervisande lärare ut lämplig repertoar.
Studenterna förväntas införskaffa lämpliga utgåvor i samråd med undervisande lärare.För att underlätta arbetet under kursen bör den repertoar studenten valt vara välrepeterad innan kursstart och i det närmaste konsertfärdig. Under kursen kan arbetsmaterial från lärarna initieras.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Fortlöpande redovisning6.0TG U G#
0002Slutredovisning1.5TG U G#