KURSPLAN

Repertoarkännedom I klassisk musik 7,5 högskolepoäng

Repertoire I Classical Music
Grundnivå, F0310G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänd Musikalisk profil 1 och 2, Konstnärlig kandidat. Inriktning Klassisk musiker kurserna F0250G samt F0251G, Komposition H0031G samt H0032G, Kyrkomusik G0019G samt G0020G.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Breddad kännedom och en ökad musikhistorisk kunskap kring centrala verk inom den klassiska repertoaren.

Kursinnehåll
Lyssna till repertoar från skilda epoker, musikalisk analys och fördjupad kunskap kring den kontext verken komponerades i.

Genomförande
Lärarhandledd gruppundervisning, enskild lyssning och studier.

Examination
Kursen examineras i ett seminarium där studenten presenterar 2-3 verk från skilda epoker, lyfter fram relevanta partier att lyssna till, för en fördjupad diskussion kring den text verket skrevs i och vad verket kan säga oss idag.

Examinator
Helge Kjekshus

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskH19
0002SlutredovisningU G#1.50ObligatoriskH19