KURSPLAN

Piteå Sommarakademi - 2020 7,5 högskolepoäng

Piteå Summer Academy - 2020
Grundnivå, F0314G
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-09-30

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-09-30

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt styrkta studier från musiklinje vid folkhögskola, estetiska program, musikhögskola eller privata studier som styrks med intyg. Dessutom ska CV där utbildning, instuderad repertoar samt stycken framförda på konsert står angivna, samt en inspelning med valfri, men varierad repertoar som mailas i digital form eller som YouTube-länk senast sista anmälningsdag till Musikhögskolan, antagningsprovMD@ltu.se Inspelningen får inte vara äldre än 6 månader. Glöm inte att uppge: Sommarakademi, namn, personnummer och vilka stycken som framförs på inspelningen.


Urval

Individuell rangordning baserad på insänt material som anges under Behörighet.


Platsfördelning
Alternativa: 100%


Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten ha:  
    
  • grundläggande kunskaper i den instrumentala färdigheten såväl speltekniskt som musikaliskt.  
  • grundläggande kunskaper i att interpretera musik från skilda epoker inom konstmusiken.

Kursinnehåll
Under ledning av framstående musiker och pedagoger arbetar studenten med teknik och interpretation av repertoar anpassad till dennes instrumentala nivå och färdighet.

Genomförande
Kursen genomförs genom individuella- och gemensammma lektioner i form av master-class.

Examination

Varje lektion utgör ett examinerande moment och bedöms av undervisande lärare. Studenten ska efter att de individuella- och gemensamma lektionerna har genomförts, lämna in en skriftlig reflektion och utvärdering.

För att bli godkänd i kursen ska studenten:

  • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt   
  • utföra de tilldelade uppgifterna i enlighet med kursmålen.  

Övrigt
För att uppnå kursmålen, är det viktigt att att den utvalda repertoaren är välrepeterad innan kursstart.  Under Festspelsveckan ges lunchkonserter regelbundet som kursdeltagarna kan komma att medverka i. Detta initieras och beslutas av undervisande lärare.

Examinator
Petter Sundkvist

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Egen vald repertoar samt eventuellt arbetsmaterial som tillhandahålls av undervisande lärare.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskV20
0002SlutredovisningU G#1.50ObligatoriskV20