Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Orgelinterpretation - Cahmanorgeln (1728) - 2020 7,5 högskolepoäng

Organ Interpretation - Cahman Organ (1728) - 2020
Grundnivå, F0315G
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Dispens från engelska förkunskaper samt Styrkta studier i orgel från Musikhögskola eller privata studier motsvarande universitetsnivå. Styrks med intyg. Dessutom ska CV och en repertoarlista, samt en inspelning med 2 valfria stycken mejlas i digital format eller som youtubelänk senast sista ansökningsdag till Musikhögskolan, antagningsprovMD@ltu.se. Glöm inte att uppge; Cahmanorgeln, namn och personnummer. Kunskaper i engelska rekommenderas.


Urval

Individuell rangordning baserad på insänt material.


Platsfördelning
Alternativa: 100%


Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten ha grundläggande kunskaper om spelteknik och registreringsteknik på en historisk orgel, samt förmågan att adaptera barockmusik till andra orglar.

Kursinnehåll
Under ledning av framstående musiker och pedagoger arbetar studenten med interpretation (både musikaliskt och tekniskt) av repertoar anpassad till dennes instrumentala nivå och färdighet. Undervisningen sker i masterclass-form med möjlighet till individuell undervisning. Kursen innehåller även flera seminarier med åtföljande diskussioner och reflektioner, samt offentliga konserter.

Genomförande
Kursen genomförs i Lövstabruk, Tierp, sommaren 2020 i samband med " The International Organ Academy ".

Examination
Varje lektion utgör ett examinerande moment och bedöms av undervisande lärare. Studenten ska även lämna in en skriftlig reflektion samt utvärdering. För att bli godkänd i kursen ska studenten kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra de tilldelade uppgifterna i enlighet med kursmålen.

Examinator
Gary Verkade

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Egen vald repertoar. Arbetsmaterial från lärarna kan förekomma.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskV20
0002SlutredovisningU G#1.50ObligatoriskV20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-09-30

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-09-30