Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Vokalensemble - Europeisk konstmusik 4 7,5 högskolepoäng

Vocal Ensemble - European art choir music 4
Grundnivå, F0330G
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Vår 2022 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov i sång och notläsning eller godkänd kurs Vokalensemble - Europeisk konstmusik 3 eller tidigare godkänd kurs Vokalensemble (kurskod F0306G eller F0307G eller F0325G eller F0326G eller F0242G eller F0243G eller F0271G eller F0272G eller F0292G eller F0296G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
  Den studerande ska efter genomförd kurs kunna  
   
•    visa på stor kunskap och förtrogenhet att stilmedvetet tolka och uppföra större verk inom europeisk konstmusik.  
•    visa på mycket god färdighet och kunskap i vokalt musicerande  
•    redogöra för de specifika sångtekniska och interpretatoriska krav som ställs på en sångare i vokalmusik från 1800- och 1900- talen.


Kursinnehåll
Musik från Europa från 1800-talet fram till nutid med fokus på större klassiska körverk   
   
•    repertoarstudier  
•    publikt framförande samt  
•    inspelning på fonogram


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Sammankomster med repetitioner sker vid 4-5 veckoslut (fredag-lördag) samt nationell turné.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker fortlöpande genom deltagande vid repetitioner samt deltagande vid konserter.

Examinator
Erik Westberg

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisning, hel kursU G#7.50ObligatoriskV22

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17