KURSPLAN

Klimatförhållanden 7,5 Högskolepoäng

Climate conditions
Avancerad nivå, F7009B
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2012-03-14

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2016-06-13

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur

Behörighet

Kurser om minst 60 hp i något av de följande ämnen: arkitektur, husbyggnad, stadsbyggnad, fysisk planering, landskapsplanering, samhällsplanering, trafikplanering, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Grundläggande kunskap om:
• Klimatologiska begrepp.
• Klimatförhållandena på olika delar av jorden.
• Klimat i olika geografiska skalor, lokalt, regionalt och globalt.
• Mänskliga aktiviteters påverkan på klimatförhållanden.
• Kännedom om hur planering och byggande påverkas av och påverkar klimatet.

Kursinnehåll
• Klimatologiska begrepp som temperatur, lufttryck, luftfuktighet, vind och nederbörd.
• Klimat i olika geografiska dimensioner.
• Klimatmodeller, klimattyper, klimatzoner.
• Säsongsvariationer.
• Dygnsvariationer.
• Klimatscenarier.
• Städer och klimatförändringar.

Genomförande
Föreläsningar
Övningar
Inlämningsuppgift
Seminarium om vetenskaplig litteratur inom området

Examination
Tentamen, inlämningsuppgifter.

Examinator
Agatino Rizzo

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Habitat, U. N. (2011). Cities and Climate Change—Global Report on Human Settlements 2011. London: Earthscan.
O'Hare, G., Sweeney, J., & Wilby, R. L. (2005). Weather, climate, and climate change: human perspectives. Pearson Education.
Ytterligare läsning kommer att tillhandahållas/begäras under kursen

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5G U 3 4 5
0002Seminarium1.0U G#
0003Inlämningsuppgift2.0G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.