Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Klimat, landskap och bebyggelse, tekniska bedömningar 7,5 högskolepoäng

Climate, Landscape and Build-up Areas, Technical Assessments
Avancerad nivå, F7019B
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur

Behörighet

BSc i Arkitektur, Fysisk planering eller Stadsbyggnad eller minst 180 hp från utbildningsprogram inom byggd miljö. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B/6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att studenten skall få kunskap om lokalklimat och hur man kan genomföra tekniska bedömningar av lokalklimat i stadsplanering.
Efter avslutad kurs skall studenten ha

kunskap om:
• Landskapets, bebyggelseområdens och byggnaders påverkan på lokalklimatet.
• Människors aktiviteters påverkan på lokalklimatförhållanden.
• Lokalklimataspekter som topografi, solinstrålning, kalluftrörelser, lokala vindar, skuggning, reflektion, avledning, infiltration, mm

förståelse för:
• hur lokalklimatanpassning av bebyggelse och byggnader kan analyseras och utföras

färdighet och förmåga att:
• Analysera, värdera och tolka grundläggande kunskap om landskapets, bebyggelseområdens och byggnaders påverkan på lokalklimatet.
• Tillämpa tekniska bedömningar av lokalklimat i utformning av landskap, urban design, bebyggelse och byggnader, samt lokalisering av bebyggelseområden och byggnader. 

Kursinnehåll
• Lokalklimataspekter som topografi, solinstrålning, kalluftrörelser, lokala vindar, skuggning, reflektion, avledning, infiltration, mm.
• Möjligheter att förbättra lokalklimatiska faktorer med åtgärder i landskap, bebyggelse och byggnader.
• Möjligheter till anpassning och återhämtning på grund av förändrade lokalklimatiska faktorer i landskap, bebyggelse och byggnader.


Genomförande
Föreläsningar, Övningar, Inlämningsuppgift.

Examination
Hemskrivning med referat av individuellt tilldelad litteratur
Inlämningsuppgift: Rådande lokalklimat analyseras utifrån olika klimatmetoder. Analys och förslag till åtgärder som förbättrar klimatet redovisas på karta. 

Examinator
Glenn Berggård

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Habitat, U. N. (2011). Cities and Climate Change—Global Report on Human Settlements. London: Earthscan.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001HemtentamenG U 3 4 53.50ObligatoriskV21
0002InlämningsuppgiftG U 3 4 54.00ObligatoriskV21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-10-13

Reviderad