Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Energieffektiva byggnader 7,5 högskolepoäng

Energy-efficient buildings
Avancerad nivå, F7039T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Energiteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik

Behörighet

K0002B Byggmaterial, W0008B Byggnadsfysik, W7007B Byggteknik eller F0049T Energiteknisk apparatteknik, F0034T Värme- och ventilationsteknik.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter avklarad kurs kan du:

1.     Kunskap och förståelse

  • relatera energieffektiva byggnader till Boverkets byggregler
  • diskutera och utvärdera olika system för en byggnads energiproduktion och energidistribution

2.     Färdighet och förmåga

  • modellera, simulera och utvärdera energi-, installations- och byggtekniska skeenden
  • skriftligen och muntligen presentera ingenjörsmässiga och vetenskapliga resultat

3.     Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Diskutera betydelsen av energieffektiva byggnader för samhällets mål på ekonomisk och ekologisk hållbarhetKursinnehåll
  • Boverkets byggregler 
  • Energianvändning, -distribution och -produktion i byggnader 
  • Utformning av energieffektiva byggnader
  • Simulering av en byggnads energibalans med programvaran IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE)

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Du gör en öppen, individuell fördjupningsuppgift som presenteras muntligt och skriftligt. Du gör också ett projekt i grupp där du tränar på samarbete, utformning av energieffektiva byggnader samt muntlig och skriftlig presentation. Du deltar i föreläsningar och handledningstillfällen där du diskuterar energieffektiva byggnader, i smågrupper, med lärare och studenter.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Fördjupningsuppgift och projektuppgift som presenteras muntligt och skriftligt samt en dugga. Resultaten på de tre delarna vägs ihop och blir grund för slutbetyget: U, 3, 4, eller 5.

Examinator
Erik Elfgren

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Arne Elmroth, Energihushållning och värmeisolering: en handbok i anslutning till Boverkets byggregler, Byggvägledning 8, Svensk Byggtjänst 2012, ISBN: 9789173335287. Mindre än hälften av boken används.
Referenslitteratur: Bengt-Åke Pettersson, Tillämpad byggnadsfysik, Studentlitteratur 2009, ISBN: 9144058179.
Referenslitteratur: Catarina Warfvinge, Mats Dahlblom, Projektering av VVS-installationer, Studentlitteratur 2010, ISBN10: 9144055617.
Övrigt: Diverse material som läggs i den webbaserade lärplattformen Fronter.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002DuggaG U 3 4 51.50ObligatoriskH14
0003ProjektuppgiftG U 3 4 54.00ObligatoriskH14
0004FördjupningsuppgiftG U 3 4 52.00ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17