KURSPLAN

Energieffektiva byggnader 7,5 Högskolepoäng

Energy-efficient buildings
Avancerad nivå, F7039T
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Reviderad
av Mats Näsström 2014-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Energiteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik

Behörighet

K0002B Byggmaterial, W0008B Byggnadsfysik, W7007B Byggteknik eller F0049T Energiteknisk apparatteknik, F0034T Värme- och ventilationsteknik.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat

Efter avklarad kurs:
1.    Kunskap och förståelse
•    kan du relatera energieffektiva byggnader till Boverkets byggregler
•    kan du förstå och utvärdera olika system för en byggnads energiproduktion och energidistribution
2.    Färdighet och förmåga
•    kan du modellera, simulera och utvärdera energi-, installations- och byggtekniska skeenden
•    kan du skriftligen och muntligen presentera ingenjörsmässiga och vetenskapliga resultat
3.    Värderingsförmåga och förhållningssätt
•    är du medveten om betydelsen av energieffektiva byggnader för samhällets mål på ekonomisk och ekologisk hållbarhet


Kursinnehåll

·     Boverkets byggregler
·     
Energianvändning, -distribution och -produktion i byggnader
·     
Utformning av energieffektiva byggnader
·     
Simulering av en byggnads energibalans med programvaran IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE)


Genomförande
Du gör en öppen, individuell fördjupningsuppgift som presenteras muntligt och skriftligt. Du gör också ett projekt i grupp där du tränar på samarbete, utformning av energieffektiva byggnader samt muntlig och skriftlig presentation. Du deltar i föreläsningar och handledningstillfällen där du diskuterar energieffektiva byggnader, i smågrupper, med lärare och studenter.

Examination
Fördjupningsuppgift och projektuppgift som presenteras muntligt och skriftligt samt en dugga. Resultaten på de tre delarna vägs ihop och blir grund för slutbetyget: U, 3, 4, eller 5. Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Examinator
Erik Elfgren

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
• Arne Elmroth, Energihushållning och värmeisolering: en handbok i anslutning till Boverkets byggregler, Byggvägledning 8, Svensk Byggtjänst 2012, ISBN: 9789173335287.
• Referenslitteratur: Bengt-Åke Pettersson, Tillämpad byggnadsfysik, Studentlitteratur 2009, ISBN: 9144058179.
• Referenslitteratur: Catarina Warfvinge, Mats Dahlblom, Projektering av VVS-installationer, Studentlitteratur 2010, ISBN10: 9144055617.
• Övrigt: Diverse material som läggs i den webbaserade lärplattformen Fronter.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Dugga1.5G U 3 4 5
0003Projektuppgift4.0G U 3 4 5
0004Fördjupningsuppgift2.0G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.