Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Internationell orkesterakademi - Viola 60 högskolepoäng

International orchestra academy - Viola
Avancerad nivå, F7060G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande förkunskaper samt två godkända antagningsprov. Kunskaper i engelska rekommenderas. Det första antagningsprovet består av inskickade arbetsprover i form av inspelningar av utvalt material i videoformat som elektroniska filer. Det utvalda materialet presenteras på LTUs hemsida www.ltu.se/orchestraacademy Sökande med godkända inspelningar kallas till provspelning som utgör det andra antagningsprovet. Fler detaljer om kursen och ansökningsförfarandet (provspelningar, vilka utdrag som ska skickas in, m.m.) publiceras den 1a december på https://www.konserthuset.se/en/royal-stockholm-philharmonic-orchestra/rspo-orchestra-academy/ och www.ltu.se/orchestraacademy. Under tiden vänligen kontakta admissiontestIOA@mailbox.ltu.se


Urval

Resultatet av det andra antagningsprovet utgör även grund för rangordning.


Platsfördelning
Alternativa: 100%


Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att ge studenten en fördjupad kunskap och förståelse för rollen som orkestermusiker.
Efter kursen förväntas studenten visa på: 

 • fördjupade kunskaper i den klassiska orkesterrepertoaren och kunskaper att instudera denna, enskilt och i grupp 
 • fördjupade färdigheter i samspel och gemensamt lyssnande 
 • fördjupade färdigheter i det egna framförandet och gestaltandet av klassisk musik 
 • fördjupade färdigheter i intonation, klangfärg, balans, tonbildning, rytm, artikulation och andra musikaliska parametrar som är fundament i symfoniorkesterspel 
 • fördjupad medvetenhet och kunskap om scenisk närvaro   
 • en förståelse för symfoniorkestern som en vital del av kulturlivet och en fördjupad förståelse av skandinavisk klassisk och nutida orkestermusik  


Kursinnehåll
 • Repetitioner och konserter 
 • Stämrepetitioner  
 • Sektionsrepetitioner  
 • Kammarmusik  
 • Instrumentalundervisning  
 • Seminarier 
 • Mock auditions   

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs i samarbete med Konserthuset Stockholm/Kungliga filharmonikerna där studenterna handleds av musiker i orkestern och deltar i ordinarie konsertproduktioner.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker fortlöpande med utgångspunkt i kursens delmoment - se kursinnehåll.
Slutredovisningen består av en mock audition, en orkesterproduktion och en kammarmusikproduktion. En jury bestående av examinator och de individuella 
handledarna bedömer studentens prestationer i relation till kursmålen.

För godkänt betyg i slutredovisningen ska studenten ha påvisat de fördjupade färdigheter och kunskaper som stipuleras under Mål/Förväntat studieresultat.  

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Petter Sundkvist

Övergångsbestämmelser
Kursen F7060G motsvarar kursen F7050G

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Noter tillhandahålls av Konserthuset Stockholm.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Repetitioner och konserter med orkester 1U G#13.50ObligatoriskH22
0002Kammarmusik 1U G#7.50ObligatoriskH22
0003Seminarier 1U G#1.50ObligatoriskH22
0004Mock AuditionU G#7.50ObligatoriskH22
0005Repetitioner och konserter med orkester 2U G#8.50ObligatoriskH22
0006Kammarmusik 2U G#5.00ObligatoriskH22
0007Seminarier 2U G#1.50ObligatoriskH22
0008SlutredovisningU G#15.00ObligatoriskH22

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-10-08

Reviderad