Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Design,genus och estetik 7,5 Högskolepoäng

Design, Gender and Aesthetics
Grundnivå, G0005A
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Vår 2018 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenterna kunna förmedla kunskap om grundläggande design- och genusteori, samt estetiska grundbegrepp. Utöver detta förväntas studenterna ha förvärvat praktisk kunskap om design som utmanar stereotyper av kvinnor och män, kvinnligt och manligt, feminint och maskulint.

Kursinnehåll
Kursen vilar på vetenskaplig grund men undviker att vara allt för teoretisk. Förmåga att reflektera och formulera intryck och ställningstaganden eftersträvas

Kursen innehåller momenten:

  • Begreppen genus och jämställdhet: deras historiska bakgrund och hur de används idag inom forskning och utveckling. Valet att gå med strömmen eller ställa allt på ända – båda valen är möjliga och legitima – kursidén är att belysa valsituationen.
  • Begreppet design och dess innebörd, grundläggande designteori. ”Formgivning som normgivning”, hur normer i samhället återspeglas i design. Feminina och maskulina form- och färgspråk i kommersiell och folklig kultur.
  • Design och estetik som uttryck för en människa och hans/hennes värld. Kända designexempel i sitt sammanhang: designers, formgivare och hantverkare och deras verk
  • Övningar som bygger på Karin Widerbergs minnesarbetesmetod, anpassad till design och formspråk.

Genomförande
Föreläsningar och instruktioner finns tillgängliga via LTUs system för nätbaserad undervisning. Där finns också rum för diskussioner och mappar för övningar.

Examination
Kommenterade designövningar i valfri teknik: skiss, fotocollage, även bild som ändrats manuellt eller med hjälp av allmänt använd mjukvara som paint, eller mer avancerade metoder för den som behärskar teknikerna. Kommentarerna ska visa förmåga att reflektera över och förmedla kursinnehållet. Samspelet mellan designuttryck och kommentar avgör betyget.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Maria Udén

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1
Connell, Raewyn W. & Pearse, Rebecca (2015) Gender: In World Perspective. Polity Press. 180 pages
Hansson, L & Jahnke, M (2009). GENDER BENDING THROUGH DESIGN - AN ACCOUNT OF A STUDENT PROJECT ON GENDER. Engaging Artifacts 2009 Oslo www.nordes.org . 10 pages *
Ilstedt Hjelm, Sara (2002). Semiotics in product design. Department of Numerical Analysis and Computer Science, KTH 26 pages *
Pruitt, John & Grudin, Jonathan (2003). Personas: Practice and Theory. 2003 ACM 1-58113-728-1 03/0006 5.00. 15 pages *
Widerberg, Karin (1999) Alternative methods – Alternative Understandings: Exploring the Social and the Multiple 'I' through memory-Work. Article in Sosiologisk tidskrift no 2 http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=71252 20 pages *
Wikberg Nilsson, Åsa (2012). Gender and design. Excerpt from the dissertation Re-thinking designing (Wikberg Nilsson, 2012). 6 pages *

Additional stencils and videos (links or provided in Canvas) for the course exercises

* Available in full text through the course room in LTU’s course portal (Canvas)

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Introduktion0.5U G#
0003Obligatorisk inlämningsuppgift3.0G U 3 4 5
0004Obligatorisk inlämningsuppgift4.0G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för arbetevetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15