Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Snö och is 7,5 högskolepoäng

Snow and Ice
Grundnivå, G0008B
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Höst 2022 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Geoteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Kursens mål att är att utifrån kunskap om snö, is och kyla studera de möjligheter och begränsningar kallt klimat har på samhället.

Specifika kursmål
Efter kursen ska studenten kunna:

Beskriva:
• Grunderna i snö- och ismekanik
• Hur kyla påverkar människan fysiskt
• Klassificeringsmetoder för snö och is
• Tekniker där snö och is nyttiggörs

Redogöra för:
• Laviner och grundläggande lavinsäkerhet
• Tjäle och permafrost
• Föroreningsproblematiken med urban snö
• Hur samhället anpassar sig i stort till kallt klimat i form av anpassning av infrastruktur och de kostnader det medför.

Förklara:
• Hur snö och is bildas och förändras
• Skillnaden mellan naturlig och artificiellt bildad is
• Snöackumulering och smältning – vatteninnehåll i snötäcket

Tillämpa:
• Arbete i kallt klimat
• Arbeta i grupp


Kursinnehåll

Snö, is och kallt klimat har en stor inverkan på samhället och individen. Vinterrelaterade fenomen påverkar hur vi bygger, planerar vårt samhälle och vår vardag. Snö, i och kyla medför stora samhällskostnader men också stora rekreationsmöjligheter för individer och ekonomisk potential för t.ex. turistindustrin.

Snö och is är komplexa material som kan utnyttjas på fördelaktiga sätt i kallt klimat. Kursen snö och is behandlar bl.a. grunderna i snö- och ismekanik, bildande av snö, klassificeringsmetoder för snö, lavinkunskap, tekniker för att utnyttja snö och is och att arbeta i kallt klimat. Denna kunskap sätts i ett samhälls- och individuellt perspektiv.

Du kommer efter kursen att ha användbara kunskaper för arbete inom turistindustrin, bygg- och anläggning och inom samhällsberedskapsrelaterade områden. Beroende på dina förkunskaper kan du fördjupa dig inom särskilda områden som ismekanik, tjälgeoteknik, turism, ledarskap etc.

Denna kurs vänder sig till den som har allmän högskolebehörighet och ges på grundläggande nivå. Kursen kräver inga särskilda förkunskaper men huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska och vissa enklare beräkningsmoment ingår. Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, studiebesök och en fältövning.


Genomförande
Lektioner, övningar samt ett obligatoriskt studiebesök där en avgift tillkommer som inkluderar resa, övernattning och måltider.

Examination
Kursen innehåller föreläsningar, laboratorieförsök, fältövningar och projektarbete. I kursen är de pedagogiska momenten organiserade inom projektgruppen under handledning av lärarna. Föreläsningarna, laboratorieförsöken, fältövningarna och projektarbetet är stöd för gruppens lärandeprocess.

Examinator
Nina Lintzen

Övergångsbestämmelser
Kursen G0008B motsvarar kursen ABG120

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 3
[1] CREEL: Snow Mechanics, CREEL report 97-3, US Army Corps of Engineers

[2] Fransson, L: Ice handbook for engineers, Luleå University of Technology

[3] McClung, D. and Schaerer, P: The avalanche handbook, ISBN 0-89886-364-3

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0012ProjektarbeteG U 3 4 54.00ObligatoriskH14
0013Inlämningsuppgift individuell fördjupningU G#1.00ObligatoriskH14
0014TentamenG U 3 4 52.50ObligatoriskV18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-11-05