Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Teknikhistoria

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, H0001N
Teknisk utveckling har i hög grad påverkat människors livssituation till det bättre. Samtidigt har den bidragit till orättvisor, krig och miljöproblem. Teknikhistoria ger dig kunskap om människans spännande växelspel med tekniken.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2017