Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Västvärldens moderna ekonomiska historia 7,5 högskolepoäng

Economic history of the western world
Grundnivå, H0014N
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Historia
Ämnesgrupp (SCB)
Historia

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs kunna identifiera och förklara de stora dragen i världens ekonomiska historia, från forntid till nutid. Studenten skall speciellt kunna identifiera och förklara de mest väsentliga sammanhangen och faktorerna som historiskt skapat långsiktig ekonomisk tillväxt eller stagnation, samt hur olika ekonomiska kriser uppstått och utvecklats.

Kursinnehåll
Kursen ger en bred översikt över de stora dragen i världens ekonomiska historia, från forntid till nutid, med huvudfokus på marknadsekonomins, kapitalismens och de globala marknadernas framväxt och funktionssätt från 1800-talets mitt och fram till idag. Kursen lägger sin tonvikt vid västvärlden, dvs. främst Europas och Nordamerikas ekonomiska historia.

Genomförande
Undervisning, skriftlig och muntlig presentation individuellt och i grupp samt individuellt kunskapsprov.

Examination
Kursen examineras genom skriftlig och muntlig presentation om totalt 2,5 hp samt genom en individuell skriftlig tentamen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Per-Olof Grönberg

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Schön, Lennart (2010) Vår världs ekonomiska historia del 2. Den industriella tiden, Stockholm: SNS förlag.
Söderberg, Johan (2007), Vår världs ekonomiska historia, Stockholm: SNS Förlag.
Hedenborg, Susanna & Morell, Mats (red). (2006), Sverige – en social och ekonomisk historia, Lund: Studentlitteratur.
Artiklar kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Skriftlig tentamenU G VG *5.00ObligatoriskV15
0003Skriftlig och muntlig presentationU G VG *2.50ObligatoriskV15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd 2007-12-17 att gälla från vårterminen 2009.

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-06-14