Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Notationsprogram i undervisning 7,5 högskolepoäng

Notation programs as an educational tool
Grundnivå, H0040G
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikdata 1 (F0141G), Introduktion till notskrivning med digitala verktyg (H0047G) eller dokumenterad motsvarande kunskap i notskrivningsprogrammet Sibelius.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten
- ha goda kunskaper i avancerade funktioner i notprogrammet Sibelius.
- känna till lämpliga tillvägagångssätt för att skapa eller återskapa specialiserade notexempel för olika moment i musikundervisning.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
- ha god färdighet i att använda avancerade funktioner i Sibelius som är relevanta i undervisning.
- ha god färdighet i att med hjälp av Sibelius skapa undervisningsmaterial av olika slag.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten - kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet. 


Kursinnehåll
Verktyg och tekniker för att i undervisningssyfte skapa notexempel (enkla och avancerade), läromaterial, inlämningsuppgifter och tentamen.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs helt på distans via läroplattformen Canvas, med videoföreläsningar samt inlämningsuppgifter.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Praktiska inlämningsuppgifter i respektive moment.

Examinator
Fredrik Högberg

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur och övrigt arbetsmaterial tillhandahålls vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Utformning av enkla notexempelU G#1.00ObligatoriskH19
0002Utformning av avancerade notexempelU G#1.00ObligatoriskH19
0003Utformning av läromaterialU G#2.00ObligatoriskH19
0004Utformning av inlämningsuppgifterU G#1.50ObligatoriskH19
0005Utformning av tentamenU G#2.00ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-06-16