KURSPLAN

Musikhistoria 1 7,5 högskolepoäng

Music history 1
Grundnivå, H0041G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten 
- ha grundläggande kunskap om och förståelse för musikens utveckling från antiken fram till början på 1900-talet.

Färdighet och förm å ga 
Efter avslutad kurs ska studenten 
- kunna redogöra för viktiga musikhistoriska händelser.

Värderingsförm å ga och förh å llningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 
- kunna reflektera över och förhålla sig till musikens historiska utveckling. 


Kursinnehåll

•   Antiken till renässansen

•   Barocken

•   Wienklassicismen

•   Romantiken

•   Senromantiken och 1900-talets början 


Genomförande
Föreläsningar och seminarier

Examination

Tentamen i musikhistoria, deltagande vid examinerande seminarier 


Examinator
Jan Sandström

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Russano Hanning, B. Concise History of Western Music

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Musikhistoria (antiken t.o.m. 1900-talet)U G#7.50ObligatoriskH19