Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Metoder för historisk forskning

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, H0051N
Historiker arbetar med olika typer av källmaterial, ofta texter som skrivits i förfluten tid. Det är därför viktigt att använda sig av vetenskapliga metoder för att kunna arbeta med materialet.

I denna kurs får studenten genom både teoretiska och praktiska övningar grundläggande kunskaper i några av de vetenskapliga metoder som historiker vanligen använder sig av. Den källkritisk metoden är grundläggande för alla historiker. Den hjälper historikern att kritiskt granska, värdera och analysera det studerade källmaterialet. Även skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder kommer att studeras. Men det är inte bara skriftliga källor som den moderna historikern ställs inför, det kan även röra sig om exempelvis intervjuer, berättelser, observationer och materiella lämningar såsom föremål och miljöer. Kursen kommer därför att presentera olika metoder för att använda sig av denna typen av källor också.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Dag Avango

Dag Avango, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Historia, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491573