Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Examensarbete historia, kandidat

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, H0054N
Kursen innebär ett självständigt uppsatsarbete i historia, där uppsatsen utgör ett examensarbete om 15 hp. Kursen kan tillsammans med H0044N Majoritet och minoritet 7,5 hp samt H0053N Arktis - Centrum eller periferi 7,5 hp ingå i en kandidatexamen.

Kursen innebär studier på grundläggande nivå, där studenten under handledning ska skriva en vetenskaplig uppsats inom ämnet historia. Studenten ska definiera ett intresseväckande forskningsproblem, som gärna ger prov på nytänkande, utgå från ett vetenskapligt tillvägagångssätt och förhålla sig till teorier, metoder och tidigare forskning. Studenten ska även tillämpa ett källkritiskt förhållningssätt. 

Under kursens gång kommer uppsatstexter behandlas i seminarieform där studenten förväntas delta aktivt. Studenten ska vidare under ett slutseminarium försvara den egna uppsatsen samt opponera på en annan uppsats. 

Uppsatsämne väljs i samråd med handledaren.

Anmälan

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.