Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Betongteknik 7,5 högskolepoäng

Concrete Technology
Grundnivå, K0004B
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Konstruktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursen skall ge kunskaper om materialet betong, dess egenskaper i färskt, hårdnande och hårdnat tillstånd. Kursen skall ge bakgrund till de regler som gäller vid betonggjutning inkl armeringsarbete i utförandeklass II. Kursen skall även ge grundläggande kunskap om konstruktionsteknik för utformning av enkla konstruktionselement. 

Kursinnehåll
Byggnadsstatik: Krafter och kraftenheter, uppdelning och sammansättning av krafter, kraftmoment, jämvikt, tyngdpunktsberäkning, stabilitet. Hållfasthetslära: Spänningar och spänningsenheter, Hookes lag, drag och tryck, böjning med begreppen tröghetsmoment, Steiners sats, böjmotstånd, böjmoment och böjspänning, skjuvning, knäckning. Konstruktionsteknik: Dimensionering av enkla trä- och stålelement enligt partialkoefficientmetoden, dimensionering av enkla betongbalkar. Delmaterial, färsk och hårdnad betongs egenskaper, betongs hårdnande, fiberbetong, varm betong, pumpbetong, vakumbehandlad betong, proportionering, laborationstillverkning och provtryckning av betongkuber.  Lättklingerbetong, autoklaverad lättbetong, mur och murbruk.

Genomförande
Undervisningen består av lektioner, datorövningar med hemuppgifter. Inlämningsuppgifter utföres som grupparbete. Lektionerna ägnas åt genomgång av de olika kursavsnitten.

Examination
Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

Examinator
Karin Habermehl-Cwirzen

Övergångsbestämmelser
Kursen K0004B motsvarar kursen ABK124

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Betong- och armeringsteknik, Sveriges Byggindustrier

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG *3.00ObligatoriskH07
0002InlämningsuppgifterU G VG *4.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-11-06