Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Grundläggande kemi

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, K0012K
Efter genomgången kurs ska du ha baskunskaper i kemi som grund för fortsatta studier inom området ädelmetall- och ädelstensteknik.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2015