Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Miljökemi

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, K0019K
En grundläggande kurs i miljökemi där du lär dig förklara olika miljövariablers inverkan på ämnens förekomstform och därigenom deras biologiska påverkan.

Teoridelen är uppdelad i tre huvudavsnitt:
1. Hydrosfären 2. Biosfären och markpåverkan. 3. Atmosfären
Första delen behandlar världens vattentillgångar och användning samt vattnets kemi och inverkan av föroreningar.
Effekter av organiska miljöföroreningar och tungmetaller granskas i del 2 tillsammans med användning av kemiska produkter i samhället.
Del 3 omfattar atmosfärens kemi samt effekterna av utsläpp från mänskliga aktiviteter på världens klimat och luftkvalitet.
Vidare ingår ett projektarbete omfattande ett specifikt miljöproblem på global eller lokal nivå, samt en miljörelaterad laboration.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Lars Gunneriusson

Lars Gunneriusson, Biträdande professor

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491832
Rum: C150 - Luleå»