Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Verkanalys och interpretation 7,5 högskolepoäng

Work analysis and interpretation
Grundnivå, K0025G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kurs/kurser inom ämnet musik motsv minst 30 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Studenten skall efter genomgången kurs ha fördjupat sin förståelse för de ställningstaganden som denne fattar i sitt interpretationsarbete, kunna relatera dessa ställningstaganden till verkanalys och formlära, samt kunna omsätta detta klingande.


Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga innehåll är:

  • verkanalys
  • formlära
  • instudering
  • interpretation
  • musikfilosofi med fokus på tidstrogenhet samt relationen mellan verk, tonsättare och interpret.

Genomförande

Kursen består av gemensamma seminarier där fokus ligger på att ur ett interpretperspektiv analysera, interpretera samt placera de verk som studenterna spelare eller sjunger inom sina huvudinstrumentkurser i en historisk kontext. Utöver detta behandlas ett antal musikfilosofiska områden med fokus på instudering, tidstrogenhet samt relationen mellan verk, tonsättare och interpret.


Examination

Kursen examineras genom praktiska delredovisningar med tillhörande skriftlig dokumentation samt med en avslutande examinationsuppgift. Den studerande skall dessutom redovisa sina nyvunna kunskaper på gemensam lektion vid överenskommet antal tillfällen under kursens gång.


Övrigt

För att erhålla betyget Väl godkänd skall den studerande ha visat mycket god musikteoretisk och musikalisk förmåga i relation till kursmålen.

Kursen rekommenderas för den som vill få mer djupgående insikt i en kompositions beståndsdelar och uppbyggnad, samt önskar utveckla sin förmåga att omsätta denna förståelse klingande.

Kursen kopplas till den repertoar som används på instrumentallektionerna och blir således väldigt individuellt utformad.


Examinator
Gary Verkade

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial, kompendier och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskH15
0002SlutredovisningU G VG *1.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17