Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Låtskrivande 1 7,5 högskolepoäng

Songwriting 1
Grundnivå, K0026G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov. Antagningsprov består av inspelningar av två eller tre låtar som man skrivit helt eller delvis själv och som skickas in per mejl senast sista ansökningsdag. Vid antagningsprov bedöms den sökandes förkunskaper i låtskrivande genom en sammanvägning av konstnärliga aspekter såsom exempelvis melodi, text, harmonik, rytm, form samt originalitet.


Urval

Individuell rangordning baserad på insänt material som anges under Förkunskapskrav.


Platsfördelning
Alternativa: 100%


Mål/Förväntat studieresultat

Kursens mål är att studenten ska visa:

  • Grundläggande kunskap om och förståelse för olika former och genrer av låtskrivande
  • Grundläggande färdighet och förmåga inom att skriva och framföra och/eller spela in egna låtar
  • En värderingsförmåga och förhållningssätt avseende sitt eget och andras låtskrivande med hänsyn till professionella, konstnärliga och kulturella mål.

Kursinnehåll

Studier av olika former av låtskrivande i olika genrer med fokus på text, melodi, harmoni och form.

Analys av och kritisk reflexion kring egna och andras låtar.

Praktiskt låtskrivande efter givna ramar samt efter egen intuition, både på egen hand och tillsammans med andra.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Gruppundervisning i seminarieform samt viss enskild handledning.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras individuellt genom musikalisk redovisning i form av klingande inlämningsuppgifter samt muntlig presentation i seminarieform.


Övrigt
Kan inte ingå i examen tillsammans med K0020G Låtmakeri I. Kontakt: ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se.

Examinator
Arne Hagström

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1
Blume, J. (1999), ‘Six Steps to Songwriting Success’. Billboard Books.
Perricone, J. (2018). Great Songwriting Techniques. Oxford University Press,
Pattison, P. (2009). Writing better lyrics. F+ W Media, Inc.
Songwriting: Get Your Black Belt in Music & Lyrics http://www.iphigeniapublishing.com

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskH15
0002SlutredovisningU G#1.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-06-14