KURSPLAN

Betongkonstruktioner 7,5 högskolepoäng

Concrete Structures
Avancerad nivå, K7002B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-01-11

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Konstruktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Konstruktionslära eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenten ska • kunna tillämpa och förklara delar av betongbestämmelserna (BBK04 alt. Eurocode 2) • kunna dimensionera betongbalkar med avseende på böjning och skjuvning • kunna dimensionera betongplattor både utifrån elasticitetsteori och plasticitetsteori • kunna förklara samverkan mellan och dimensionera för samtidigt moment och normalkraft i betongpelare • känna till grunderna för utmattning och vridning

Kursinnehåll
• Bestämmelser och normer o BBK04, Eurocode 2 o Exponeringsklasser • Betongbalkar o böjning o skjuvning o avkortning av armering o förankring av armering o skarvning av armering • Betongplattor o Elasticitetsteori o Brottlinjeteori o Standardmetod o Strimlemetod • Betongpelare o Interaktion mellan moment samt tryckande och dragande normalkraft • Utmattning • Vridning

Genomförande
Studenten tar del av lektioner, övningar och litteratur för lösning av konstruktionsuppgifter med, dels dimensionering av betongbalk, dels dimensionering av betongplatta. Arbetet redovisas skriftligt på engelska med tillhörande armeringsritning. Laboration med gjutning och provning av betongplatta. Studenten tränas i skriftlig redovisning.

Examination
Obligatoriska och godkända konstruktionsuppgifter samt laborationsredogörelse. Skriftlig tentamen med differentierade betyg.

Övrigt
K7002B motsvarar ABK123 och kan ej kombineras i examen.

Examinator
Gabriel Sas

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Nilsson, M., Olofsson, T. och Jonasson, J-E. (2007). Betongplattor - Teori och dimensioneringsmetoder. Luleå: Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad, Avdelningen för byggkonstruktion. Skrift 1996:08. 115 sid.
Hillerborg, A. (1996). Strip Method - Design Handbook. London, England: Chapman & Hall. Version 1996. 302 sid.
W.H Mosely, Ray Hulse, J.H Bungey (2012) Reinforced Concrete Design. ISBN 9780230302853
Övrigt utdelat material.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 53.70ObligatoriskH07
0002ProjektuppgiftU G#3.00ObligatoriskH07
0003LaborationU G#0.80ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.