Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs i Byggmaterial 7,5 högskolepoäng

Special Assignment in Building Materials
Avancerad nivå, K7018B
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Minst 60hp i teknik samt K0002B Byggmaterial eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att studenten ska fördjupa sina kunskaper inom ett valt specialområde inom byggmaterial och/eller tillämpad byggfysik. I vissa fall ges möjlighet att fortsätta med det valda ämnet inom ett examensarbete. 


Kursinnehåll

Experimentellt arbete och/eller teoretisk modellering av alla typer av material t.ex. betong, stål, trä och sammansatta material. 


Genomförande

Huvudsakligen individuellt arbete men ev. grupparbeten kan förekomma 


Examination

Skriftlig rapport 


Examinator
Andrzej Cwirzen

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Anpassas efter valt projekt

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#7.50ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-02-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-02-14