Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Byggmaterialens påverkan på inomhusmiljön: Uppfattning och verklighet

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, K7019B
Vill du vara med och utveckla din kunskap i byggmaterialens påverkan på inomhusmiljön?

Kursens mål är att studenten ska utveckla sin kunskap i byggmaterialens påverkan på inomhusmiljön. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 1. Behärska begrepp och tekniker om byggmaterials påverkan på inomhusklimatet. 2. Utvärdera möjlig påverkan av utvalda byggmaterial på inomhusmiljön. 3. Reflektera över inomhusluftproblem som härrör från byggmaterial och ge möjliga lösningar på problem. 4. Visa medvetenhet om potentiella risker med olika byggmaterial. 5. Visa en djupare förståelse för byggnadsmaterials inverkan på människors hälsa. 6. Förklara hur uppfattningen om byggnadsmaterials hälsoeffekter formas och påverkas.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Karin Habermehl-Cwirzen

Karin Habermehl-Cwirzen, Biträdande professor

Organisation: Byggmaterial, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493509