KURSPLAN

Databaser, en introduktion 7,5 Högskolepoäng

Basic Course in Database Systems
Grundnivå, L0003B
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31

Reviderad
av Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser 2011-08-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Geografisk informationsteknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geografisk informationsteknik och lantmäteri

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper i programmering, t ex L0002B eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan kurs eller genom praktiskt arbete.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att ge studenterna förmåga att redogöra för och förklara grundläggande begrepp inom databasteori och särskilt relationsdatabasteori. Studenterna ska kunna konstruera databaser (datamodellera) utifrån en beskriven verklighet. Studenterna ska också behärska grunderna i frågespråket SQL och kunna konstruera enkla applikationer som hanterar databaser. Studenterna ska dessutom lära sig använda ett kartverktyg med tillhörande databas och kunna redogöra för hur någon geografisk komponent används för att hantera data i applikationer. Vidare ska studenterna utveckla färdighet i att dokumentera eget arbete enligt vedertagen metodologi.

Kursinnehåll
- Databashanteringssystem
- Relationsdatabaser
- SQL -språket, datadefinition och datamanipulation
- Databasdesign, objekt- och datamodellering
- Embedded SQL i Visual Basic
- Transaktionshantering och fleranvändarsystem
- MapPoint

Genomförande
Föreläsningar och inlämningsuppgifter. Inga obligatoriska sammankomster.

Examination
Kursen examineras med inlämningsuppgifter.

Övrigt
Kurs som ska följas via Internet kräver att studenten har tillgång till någon form av bredbandsuppkoppling, minst motsvarande ADSL.

Examinator
Folke Stridsman

Övergångsbestämmelser
Kursen L0003B motsvarar kursen ABL006

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
M, Segerlund & F, Stridsman,Databaser och SQL, SQL Introduktion, Pontes, 91 86536 44 X
T. Connolly & C. Begg: Database Systems – A Practical Approach to Design, Implementation and Management, Addison Wesley, senaste upplaga.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter7.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.