Hoppa till innehållet


KURSPLAN

ArcGIS 7,5 Högskolepoäng

ArcGIS
Grundnivå, L0005B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Vår 2021 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Geografisk informationsteknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geografisk informationsteknik och lantmäteri

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att ge studenterna förmåga att, med hjälp av geografisk informationsteknik, samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. Vidare ska studenten bli förtrogen med och praktisera att bygga upp geografiska databaser och designa mindre geografiska informationssystem med grundläggande funktionalitet.

Kursinnehåll
- Introduktion till ämnet Geografiska informationssystem (GIS)
- ArcGIS
Konceptet
Uppbyggnad och funktionssätt
Programvaran
Praktiska övningar innefattande:
* Lagerhantering
* Tabellhantering och databashantering
* Bearbetning
* Skapa och redigera data
* Kartografi
* Analys

Genomförande
Föreläsningar och inlämningsuppgifter. Inga obligatoriska sammankomster.

Examination
Kursen examineras med inlämningsuppgifter.

Övrigt
Kurs som ska följas via Internet kräver att studenten har tillgång till någon form av bredbandsuppkoppling, minst motsvarande ADSL.

Examinator
Folke Stridsman

Övergångsbestämmelser
Kursen L0005B motsvarar kursen ABL013

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Getting to know ArcGIS Desktop, ESRI Press, senaste upplagan

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter7.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-11-07