Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Projekt inom Corporate Social Responsibility (CSR)

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, L0009N
Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om företags etik och ansvar. I kursen ges möjlighet till fördjupning inom någon del eller några delar av CSR.

CSR innehåller begrepp, metoder och verktyg som exempelvis hållbar utveckling, Corporate Citizenship, företagsetik, uppförandekoder och standarden ISO 26000. Inom kursen ges möjlighet till fokusering och fördjupning inom någon del eller några delar av CSR genom att ett projekt genomförs. Inledningsvis på kursen skall ett problem inom CSR identifieras och preciseras i samråd med ansvarig lärare. Därefter skall en projektplan utvecklas, som beskriver hur, och möjliggör att, problemet kan bearbetas. Det identifierade problemet bearbetas genom att ett projekt genomförs och rapporteras. Kursen är lämplig för dig som har ett intresse av företags etik och ansvar samt för dig som är yrkesverksam i en organisation där dessa frågor är aktuella.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Thomas Zobel

Thomas Zobel, Professor

Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492134