KURSPLAN

Japanska 1 7,5 Högskolepoäng

Japanese 1
Grundnivå, L0013S
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av institutionen för språk och kultur 2007-01-23, att gälla från och med höstterminen 2007.

Reviderad
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Japanska
Ämnesgrupp (SCB)
Japanska

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Målet är att studenten efter avslutad kurs
- har grundläggande kunskap om det japanska språkets struktur
- kan uttrycka sig på och förstå japanska i vardagliga sammanhang
- kan skriva och läsa elementär japansk text med såväl romaji som hiragana och katakana
- kan principerna för skriftsystemet kanji
- har en översiktlig kännedom om japanskt kultur- och samhällsliv

Kursinnehåll
- uttal
- hörförståelse
- teckeninlärning: hiragana, katakana och kanji (ca 30 st)
- läsning av enklare texter
- basgrammatik och grammatisk terminologi specifik för japanska såsom basform och masu-form, partiklar, sinojapanska och inhemska räkneord, demonstrativer, frekvensord, existensord och kopula, tempus, klassmärken
- översättning till och från svenska
- enklare konversationsövningar
- översiktlig behandling av Japans politiska, sociala och ekonomiska utveckling fram till 1868
- aktuell utveckling inom japanskt kulturliv

Genomförande
Undervisningen består till största delen av lektioner där aktivt deltagande från den studerandes sida blir ett led i den språkliga träningen. Grupp- och parövningar är ytterligare viktiga inslag i lärandeprocessen. Undervisningen sker på svenska.

Examination
Examinationen sker genom
- prov av ”duggkaraktär” (hiragana och katakana)
- individuell muntlig presentation
- minirapport som behandlar Japanskt kultur- och/eller samhällsliv
- skriftlig tentamen


Begränsning
Efter ordinarie examinationstillfälle har studenten rätt till omexamination vid högst 4 tillfällen.

Övrigt
Grundnivå.

Examinator
Tomoko Okamura

Övergångsbestämmelser
Kursen L0013S motsvarar kursen KSS695

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Banno E, Ohno Y, Sakane Y, Shinagawa C: An Integrated Course in Elementary Japanese—Genki 1, The Japan Times 2011. ISBN 978-4-7890-1440-3 (kapitel 1—4)
Referenslitteratur enligt överenskommelse

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.0U G VG
0002Övrigt4.5U G VG