Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kartapplikationer på Internet med open source 7,5 högskolepoäng

Open source web mapping solutions
Grundnivå, L0019B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Geografisk informationsteknologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geografisk informationsteknik och lantmäteri

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten
• kunna lägga ut och publicera geografiskt knuten information genom olika interaktiva karttjänster på Internet,
• kunna konstruera, administrera och utveckla funktionaliteten i dessa karttjänster, 
• ha en fördjupakunskap om de begrepp, termer och de vanligaste teknikerna inom ämnet. 

Kursinnehåll
-Grundläggande begrepp inom kartapplikationer på internet:
Allmänt, koncept, definitioner, historisk bakgrund, marknadsöversikt, tekniker, kommunikation, protokoll m.m.
Arkitektur, design, utveckling och administration av olika typer av karttjänster, främst open source.

De program/tekniker som tas upp i kursen är:
-Google Maps API
-Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service
-Geoserver
-Openlayers
-Leaflet
-Open Street Maps Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Allt kursmaterial och programvaror finns under LTU’s Citrixportal och där hittas mer detaljerade beskrivningar över kursens innehåll och dess genomförande. Det finns inga inspelade föreläsningar och det är inte några obligatoriska sammankomster. Föreläsningar ges i textform.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursens mål examineras med inlämningsuppgifter som görs individuellt eller i grupp om två personer, de examineras under kursens gång. Betygssättning av inlämningsuppgifter sker enligt betygsskala U/G. Samtliga inlämningsuppgifter ska vara avklarade för slutbetyg. Inlämningsuppgifterna finns under LTU’s Citrixportal.

Examinator
Mats Olofsson

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Tillgängligt undervisningsmaterial och dokumentation från programvaror, programmeringsspråk och programbibliotek.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#4.50ObligatoriskH11
0002ProjektarbeteU G#3.00ObligatoriskH11

Kursplanen fastställd
av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2011-02-08

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-06-14