Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Matematik för grundlärare F-6 del 1

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, L0038P
Kursen vänder sig till dig som känner ett behov av att kompetensutveckla dig inom området matematik och lärande i förhållande till de yngre barnen i grundskolan (F-årskurs 6). Kursen ges på kvartsfart med ca 10 träffar på campus.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2013