Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Kvartärgeologi

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, L0041K
Kursens innehåll: Orsaker till nedisningar. Glaciärer och glaciärisens egenskaper. Glacial erosion, transport och deposition. Glaciala landformer. Sediment och landformer bildade i strömmande vatten, hav och sjöar. Kvartär stratigrafi. Dateringsmetoder inkl. kol-14 datering. Landhöjning. Kvartära avlagringar och landformer i Sverige. Tolkning av flygbilder och jordartskartor.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Thomas Aiglsperger

Thomas Aiglsperger, Biträdande professor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491016