Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Examensarbete, tillämpad geologi

30 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, L7014K
Examensarbeteskurs i Tillämpad geologi
Studenten skall i examensarbetet, enskilt eller tillsammans med en annan student, behandla en given uppgift. Examensarbetet skall ha karaktären av ett enklare forskningsarbete eller ett avancerat utredningsarbete. Studenten arbetar självständigt under handledning. Slutligen redovisas resultatet skriftligt och muntligt.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Björn Öhlander

Björn Öhlander, Professor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F861 - Luleå»