KURSPLAN

Miljöprovtagning och utvärdering 7,5 Högskolepoäng

Environmental sampling and evaluation
Avancerad nivå, L7025K
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2012-03-14

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2014-02-11

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Miljöteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Miljövård och miljöskydd

Behörighet

90hp inom geovetenskap eller kemiteknik


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Den övergripande målsättningen med kursen är studenten ska kunna:
• Reflektera över hur provtagningsstrategi, provbehandling och analytiska metoder kan påverka informationen som erhålls från ett miljöövervakningsprogram
• Tillämpa de vanligaste provtagnings- och analysteknikerna som används av industrin och konsulter för olika typer av miljöprov (jord, sediment, vatten)
• Välja bland de vanligaste analysmetoderna för olika typer av miljöprov 
* Utföra relevanta statistiska analyser på dataset
* Planera, prissätta, genomföra och rapportera en traditionell recipient undersökning.

Kursinnehåll

• Provtagnings- och analytiska metoder i miljöövervakningsprogram
• Statistiska analyser och beräkningar som används i miljöövervakningsprogram
• Miljökvalitetsnormer och lagstiftning
• Fältövningar och demonstrationer
• Laborationer och demonstrationer
• Studiebesök
• Projektuppgift i grupp
• Individuell inlämningsuppgift


Genomförande
Lektioner, fältövningar och demonstrationer, studiebesök till kommersiellt laboratorium, laborationer och demonstrationer, projektuppgift. Obligatorisk närvaro på första lektionen. I kursen används exempel tagna ur verkligheten (t.ex. konsultrapporter) för att illustrera vilken typ av uppgifter den blivande civilingenjören kommer att arbeta med

Examination
Godkända inlämningsuppgifter och genomförd projektuppgift, skriftlig tentamen (dugga) på de teoretiska delarna av kursen.

Examinator
Christian Maurice

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
• Lakes and Watercourses, Report 5050, Swedish EPA
• Hand-outs och rapporter från Naturvårdsverket (tillgänglig on-line)

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Dugga2.5U G#
0002Inlämningsuppgifter2.5U G#
0003Projektuppgift2.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.