KURSPLAN

Grafik i datorer 7,5 Högskolepoäng

Introduction to computer graphics
Grundnivå, M0009D
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd 2007-02-28 av institutionen i Skellefteå att gälla fr o m H07.

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-11-06

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Mediedesign
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att du efter avslutad kurs skall kunna redogöra för matematiska verktyg, algoritmer och modeller för 2D- och 3Dgrafik, och kunna beskriva de vanligaste principerna bakom datorgenererade 2D- och 3Dgrafik. Detta ska göra det möjligt för yrkesverksamma grafiker att kunna kommunicera med andra.

Kursinnehåll
Grundläggande matematiska verktyg, algoritmer och modeller för 2D- och 3D-grafik.
Hårdvara, interaktion, färg och belysningsmodeller.

Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och projekt.

Examination
Skriftlig tentamen samt obligatoriska laborationsuppgifter.
Examination kan ske max tre år efter kursregistrering. Ej fullständig laborationskurs kan medföra att hela laborationskursen måste göras om. Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar tidigare kurs ISI821 Grafik i datorer.

Examinator
Håkan Wallin

Övergångsbestämmelser
Kursen M0009D motsvarar kursen ISI821

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Real-time Rendering, ISBN: 1568811829
by Tomas Akenine-Moeller, Eric Haines

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Laboration3.0U G#
0003Tentamen3.0U G#
0004Informationskompetens1.5U G#