Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Hållfasthetslära A 7,5 högskolepoäng

Strength of Materials and Solid Mechanics
Grundnivå, M0011T
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Hållfasthetslära
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kurser i matematik och fysik.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall kunna bestämma uppträdande krafter, moment, spänningar och deformationer i vanligt förekommande konstruktionselement samt förstå bakgrunden till och kunna använda vanliga dimensioneringsmetoder Studenten skall ha förmågan att analysera komponenter och mekaniska konstruktioner ur ett hållfasthetsmässigt perspektiv genom att metodiskt angripa och lösa beräkningsproblem Studenten skall kunna kritiskt värdera metoder och resultat ur ett ingenjörsmässigt perspektiv.

Kursinnehåll
Inom Hållfasthetslära studeras principerna för hur deformerbara kroppar reagerar på mekanisk belastning. Detta innefattar analys av yttre krafter och deras verkan på strukturer och komponenter samt analys av uppkommande påkänningar och deformationer.
 
I kursen ingår följande moment:
 • Definitioner och grundläggande begrepp
 • Enkla homogena tillstånd
 • Statiskt obestämda strukturer
 • Materialklasser
 • Vridning av cirkulära sektioner
 • Balkböjning:
  -Snittstorheter
  -Normal- och skjuvspänningar
  -Deformationer
 • Instabilitet - knäckning
 • Fleraxlig spännings- och töjningsanalys
  -Konstitutiva samband
  -Flythopoteser
 • Brottmekanik
 • Utmattning

Genomförande

Undervisningen består av föreläsningar, problemlösning, handledning, hemuppgifter samt laborationer. På föreläsningarna ges teoretisk bakgrund, motiveringar, förklaringar samt exempel på tillämpningar av aktuellt kursavsnitt. På problemlösning demonstreras metodik och arbetssätt vid lösning av problem och på handledning ges hjälp med eget arbete. De utdelade hemuppgifterna är frivilliga men de som väljer att genomföra dem ska vara förberedda på att redovisa lösningarna muntligt och närvara vid redovisningstillfället. Laborationen ägnas åt att praktiskt belysa vissa avsnitt inom kursen.


Examination

Kursen avslutas med tentamen och differentierade betyg ges. För att erhålla slutbetyg i kursen krävs, förutom godkänd tentamen, även godkänd laborationsrapport. God kvalitet på skriftliga rapporter samt goda resultat på hemuppgifterna och närvaro vid de muntliga redovisningarna kan påverka slutbetyget.


Övrigt
Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med F0030T eller M0032T.

Examinator
Simon Larsson

Övergångsbestämmelser
Kursen M0011T motsvarar kursen MTM118

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lundh H.: Grundläggande hållfasthetslära. KTH
Exempelsamling i hållfasthetslära. KTH
Formelsamling i hållfasthetslära. KTH
Lab PM m.m.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002LaborationU G#0.70ObligatoriskH07
0003TentamenG U 3 4 56.80ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av HUL Niklas Lehto 2020-02-14