Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Hydraulik 7,5 högskolepoäng

Hydraulics
Grundnivå, M0013T
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Maskinelement
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper i Maskinelement och Hydromekanik.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Huvudmålen i kursen; Studenten ska

  • Kunna tyda och beskriva system med hjälp av standardsymboler
  • Kunna analysera och förklara funktionen hos hydrauliska pumpar, motorer, riktnings-, flödes- och tryckventiler
  • Kunna konstruera och förklara funktionen till ett komplett hydraulsystem
  • Kunna utforma en kravspecifikation

Kursinnehåll

Kursen behandlar

  • Komponenter som ingår i ett hydrauliskt system; pumpar, motorer, cylindrar, ventiler, ackumulatorer och filter samt hydraulvätskor och deras egenskaper.
  • Systemlösningar
  • Flödes- och tryckberäkningar
  • Verkningsgradsberäkningar
  • Styrning av hydrauliska system
  • Analys av komponent – och systemegenskaper

Genomförande
Undervisningen sker i form av lektioner och grupparbete med laborativa inslag.

Examination

Skriftlig tentamen, skriftliga duggor som kan ge extra poäng till tentamen samt inlämningsuppgifter.


Examinator
Anders Pettersson

Övergångsbestämmelser
Kursen M0013T motsvarar kursen MTM151

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Basic Fluid Power Components and Systems, Karl-Erik Rydberg, Liselott Ericson ISBN: 9789177735489

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004LaborationerU G#2.00ObligatoriskH17
0005InlämningsuppgifterU G#1.50ObligatoriskH17
0006Skriftlig tentamenG U 3 4 54.00ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Niklas Lehto 2019-11-05