KURSPLAN

Fordonsdynamik 7,5 Högskolepoäng

Vehicle Dynamics
Grundnivå, M0019T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2018-06-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Farkostteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Farkostteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper inom mekanik.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Huvudmål i kursen: - kunna formulera och analysera grundläggande problem inom dynamik - känna till fordonsdynamiska begrepp samt fordonens vitala dynamiska komponenter - kunna modellera, simulera och analysera fordonsdynamiska system

Kursinnehåll
Omfattningen på respektive delmoment anges i %. Teori i fordonsdynamik (95%) -fordonsdynamiska begrepp och modeller • Hjulupphängning (Camber-/Castervinkel, ”Toe in” etc.) • Drivlina • Komplett fordon -fria och påtvingade vibrationer -harmonisk- och basexcitation -flerfrihetsgradssystem -växlade system -Fordonsstabilitet Laboration (5%)

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och laboration. Studenterna skall lösa ett antal uppgifter samt utföra en laboration för att träna sin förmåga i problemlösning och datorsimulering.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade betyg. Godkänd laboration.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med M0015T.

Examinator
Magnus Karlberg

Övergångsbestämmelser
Kursen M0019T motsvarar kursen MTM466

Litteratur. Gäller från Höst 2008 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
D J Inman, Engineering Vibration, Prentice Hall, senaste upplagan

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Laboration1.5TG U G#
0003Tentamen6.0TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.